Skip to main content

VVS- Projektering

Vi projekterar VVS-tekniska lösningar i alla förekommande typer av byggnader. Till hjälp har vi den senaste tekniken och programvarorna på marknaden.

Energi & Miljö

I vår Energi & Miljögrupp utförs energiutredningar/beräkningar, solstudier, energideklarationer samt miljöbedömning av byggnader och produkter.

Styr & Övervakning

Projektering, besiktning, samordnade funktionsprovningar av datoriserade styr- och övervakningssystem.

Övriga tjänster

Projektledning, Akustiktjänster, CE-märkning, OVK, Besiktningar, DU-instruktioner

VVS- Projektering

Energi & Miljö

Vi projekterar VVS-tekniska lösningar i alla förekommande typer av byggnader. Till hjälp har vi den senaste tekniken och programvarorna på marknaden.

I vår Energi & Miljögrupp utförs energiutredningar/beräkningar, solstudier, energideklarationer samt miljöbedömning av byggnader och produkter.

Styr & Övervakning

Övriga tjänster

Projektering, besiktning, samordnade funktionsprovningar av datoriserade styr- och övervakningssystem.

Projektledning, Akustiktjänster, CE-märkning, OVK, Besiktningar, DU-instruktioner

VVS- Projektering

Vi projekterar VVS-tekniska lösningar i alla förekommande typer av byggnader. Till hjälp har vi den senaste tekniken och programvarorna på marknaden.

Läs mer

Energi & Miljö

I vår Energi & Miljögrupp utförs energiutredningar/beräkningar, solstudier, energideklarationer samt miljöbedömning av byggnader och produkter.

Läs mer

Styr & Övervakning

Projektering, besiktning, samordnade funktionsprovningar av datoriserade styr- och övervakningssystem.

Läs mer

Övriga tjänster

Projektledning, Akustiktjänster, CE-märkning, OVK, Besiktningar, DU-instruktioner

Läs mer

ÅF förvärvade per den 23 juni 2015 samtliga aktier i L.E.B Consult.
Förvärvet förstärker ÅFs kunderbjudande inom installationer i sjukhus och andra komplexa byggnader. Samgåendet mellan ÅF och L.EB har klara fördelar. Det kommer att förstärka vårt erbjudande inom fastighetssektorn vad gäller kunder, kompetens och geografisk närvaro.

Länk till ÅFs hemsida

Aktuella projekt

SAAB Security and Defence, Järfälla

I Saabs byggnader i Järfälla har L.E.B utfört ett antal projekt som innefattar bl.a. nya värmecentraler, kylcentraler, fläktrum, lab för utveckling av utrustning. Läs mer

Östermalms saluhall

Östermalms saluhall invigdes 1888 med avsikt att vara en marknadsplats för allmänheten inom livsmedel och delikatesser. Arkitekterna var Gustaf Clason och Kaspar Salin. Läs mer

Universitetssjukhuset i Linköping, Projekt Framtidens US

L.E.B Consult har i samarbete med Sweco fått ett stort vårduppdrag. Läs mer

Kungliga Operan

Statens fastighetsverk, SFV, har fått regeringens uppdrag, att i samarbete med Kungliga Operan AB, ta fram ett förslag på hur det 115-åriga operahuset vid Gustav Adolfs Torg kan byggas om och renoveras. Läs mer

SL Bussdepå i Fredriksdal

L.E.B Consult ansvarar för VVS-projekteringen av en ny bussdepå i Hammarbyhamnen. Depån omfattar en total yta på ca. Läs mer

Finspångs Vårdcentrum

En modern vårdbyggnad planeras att uppföras i centrala Finspång där syftet är att samla mottagningar, BVC, mödravård samt dagkirurgi. Även Apotek och Rehabanläggning kommer att inhysas i lokalerna. Läs mer

SAAB Security and Defence, Järfälla

I Saabs byggnader i Järfälla har L.E.B utfört ett antal projekt som innefattar bl.a.... Läs mer

Östermalms saluhall

Östermalms saluhall invigdes 1888 med avsikt att vara en marknadsplats för... Läs mer

Universitetssjukhuset i Linköping, Projekt Framtidens US

L.E.B Consult har i samarbete med Sweco fått ett stort vårduppdrag. Företagens... Läs mer

Kungliga Operan

Statens fastighetsverk, SFV, har fått regeringens uppdrag, att i samarbete med... Läs mer

Nyheter

Samgående L.E.B - ÅF - ...

Läs mer

SÖS strålningsbunkrar ombyggnation - L.E.B Consult har fått i uppdrag att projektera ombyggnad på SÖS av...

Läs mer

Sveriges Ambassad i Helsingfors - L.E.B har fått förtroendet av Statens Fastighetsverk Utrikes...

Läs mer

Ny hemsida - Då var det dags för en uppfräschning av vår hemsida.  Vi har bland...

Läs mer

Östermalms Saluhall - Bygghandlingen för den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg är nu klar...

Läs mer

SFV Sjöhistoriska muséet - L.E.B Consult AB har på uppdrag av Statens Fastighetsverk inlett en översyn av...

Läs mer

Ny köksbyggnad SÖS - L.E.B har fått i uppdrag av Locum att projektera nytt storkök och ortopediska lokaler...

Läs mer

Nyheter

Sveriges Ambassad i Helsingfors

L.E.B har fått förtroendet av Statens Fastighetsverk Utrikes att utföra ett energieffektiviseringsprojekt på Sveriges Ambassad i Helsingfors. Även viss lokalanpassning kommer att projekteras.